Rijkswaterstaat – maatwerkportalen

Rijkswaterstaat doet metingen van bodemhoogten van Nederland. Deze gegevens verwerken ze vanaf nu in de twee maatwerkportalen die FileLinx voor hen heeft gemaakt. Het ene portaal is voor de beheerders. Daarin worden o.a. velden aangemaakt door middel van import en...

KNVB

https://youtu.be/lSriXySxNks De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) heeft zijn scheidsrechter-volgsysteem voor betaald voetbal geautomatiseerd met het platform van software- en consultancybedrijf FileLinx. Met de oplossing moet de KNVB het complete functioneren van zijn (assistent-)scheidsrechters kunnen monitoren. In totaal worden 120...

BK Ingenieurs

Organisatie BK Ingenieurs is een landelijk werkend en onafhankelijk ingenieursbureau. We werken nauw samen met u voor het realiseren van concrete plannen. Van de eerste planvorming tot en met het civieltechnisch bouw- en woonrijp maken van (her)- ontwikkellocaties. We stellen...